GIS

GIS to system informacyjny służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych. Składa się z bazy danych o obiektach i zjawiskach występujących na Ziemi oraz oprogramowania, które jest narzędziem do prowadzenia analiz zebranych w bazie informacji, charakteryzujących obiekty i zjawiska.

Za pomocą GIS można nie tylko tworzyć mapy, ale również analizować nieograniczoną ilość informacji oraz prezentować je w najbardziej odpowiedniej i czytelnej formie. Na przykład mapa tworzona w systemie GIS przedstawiająca podział administracyjny Polski wg województw nie przedstawia jedynie ich lokalizacji i kształtu, ale może również zawierać informacje o ich powierzchni, liczbie ludności, bezrobociu, liczbie powiatów i gmin – w zależności od tego, jakie dane zostały uprzednio wprowadzone do bazy danych.

GIS łączy w sobie lokalizację obiektów z ich opisem, ze względu na to, że wykorzystuje dwa różne rodzaje danych: przestrzenne i opisowe. Dane przestrzenne zawierają informacje o kształcie, lokalizacji i wzajemnym położeniu obiektów – mogą występować w formie wektorowej, rastrowej, wektorowo-rastrowej. Dane opisowe natomiast opisują cechy ilościowe (np. długość, powierzchnia) i jakościowe (np. las, rzeka) obiektów geograficznych niezwiązane z ich lokalizacją w przestrzeni.

GIS pozwala na łączenie danych przestrzennych pochodzących z różnych źródeł, dzięki czemu można stworzyć kompleksową bazę danych, które mogą być wykorzystywane w ochronie środowiska, planowaniu przestrzennym, geodezji, telekomunikacji, transporcie i innych dziedzinach życia.

Firma QUERCUS wykorzystuje wysokiej klasy program ArcGIS firmy ESRI, używany również przez specjalistów z dziedziny ochrony środowiska, planowania przestrzennego oraz na wyższych uczelniach. Format zapisu plików w programie ArcGIS umożliwia wykorzystywanie ich również w innych programach GIS, a w przypadku zapisu w formacie JPG czy PDF plik można otworzyć na niemal każdym komputerze.

Image00001

Dodaj komentarz