Analizy i prognozy społeczne i demograficzne

Analizy i prognozy społeczne i demograficzne, sporządzane na podstawie danych statystycznych, literatury oraz obserwowanych zmian zachodzących w społeczeństwie. Ich celem jest wyjaśnianie zależności i zjawisk społecznych zachodzących we współczesnym świecie oraz prognozowanie zmian liczby ludności, wielkości oraz kierunków migracji. Jest to szczególnie przydatne w planowaniu przestrzennym, ze względu na konieczność takiego zagospodarowania przestrzeni, aby spełniała potrzeby jej mieszkańców obecnie i zaspokajała je na odpowiednim poziomie w przyszłości (np. rozwój zabudowy mieszkaniowej, usługowej, infrastruktury tam gdzie wzrasta liczba ludności).

piramida

Dodaj komentarz