Analizy przestrzenne

Analizy przestrzenne wykonywane są na danych geograficznych z użyciem technik dostępnych w oprogramowaniu GIS (Systemy Informacji Geograficznej). Przy ich pomocy można dokonać np. wyboru lokalizacji inwestycji ze względu na odpowiednie ukształtowanie terenu, ekspozycję, walory krajobrazowe, wyznaczyć strefy buforowe, korytarze ekologiczne.

Firma QUERCUS wykorzystuje profesjonalne, cenione przez specjalistów oprogramowanie ArcGIS firmy ESRI.

Dodaj komentarz