Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego

Strategie rozwoju regionalnego, lokalnego, społeczno-gospodarczego są to dokumenty zawierające podstawowe długoterminowe cele, przyjęte kierunki działań i środki umożliwiające ich osiągnięcie, mające przyczynić się do ogólnego rozwoju danego obszaru w skali regionalnej lub lokalnej. Sporządzane są dla województw, powiatów, miast, gmin.

Dodaj komentarz