Informatory o walorach przyrodniczych, kulturowych i turystycznych

Oferujemy również wykonanie informatorów o walorach przyrodniczych, kulturowych, turystycznych dla miast, gmin, powiatów, obszarów chronionych i regionów, które chcą promować swoje atrakcje.

Informatory opierają się na przeprowadzeniu inwentaryzacji w terenie oraz analizie literatury, jednak dodatkowo firma QUERCUS może zaprojektować dla Państwa format oraz szatę graficzną informatora.

Dodaj komentarz