Projekt UE

Firma QUERCUS – Opracowania przyrodnicze i planistyczne zrealizowała projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w celu zwiększenia potencjału rozwojowego, wydajności i konkurencyjności przedsiębiorstwa. Przyczyniło się to do ulepszenia i rozwinięcia oferty oraz wyjścia naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy wymagają coraz bardziej innowacyjnych i kompleksowych usług.

Poniżej znajdują się podstawowe informacje o Projekcie

Tytuł Projektu:
Rozwój i wzrost konkurencyjności firmy oraz zaspokojenie kompleksowych potrzeb klientów poprzez inwestycję w innowacyjne oprogramowanie oraz sprzęt umożliwiający świadczenie nowych i ulepszonych usług

Beneficjent:
Sylwia Dąbrowska QUERCUS – Opracowania przyrodnicze i planistyczne
Realizacja projektu polegała na dokonaniu następujących inwestycji:
– zakup dodatkowych rozszerzeń (pakietów funkcji: Spatial Analyst, 3D Analyst) do posiadanego specjalistycznego oprogramowania ArcGIS
– zakup oprogramowania do obróbki zdjęć Photoshop Extended
– zakup wysokiej klasy sprzętu komputerowego i fotograficznego,
– rozbudowanie strony internetowej firmy o forum, galerię i dział z publikacjami

Całkowity koszt projektu: 70 005,11 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 23 338,89 PLN

Adresy stron internetowych informujących o RPO WL
http://www.rpo.lubelskie.pl/
www.lawp.eu

Dane kontaktowe punktów informacyjnych zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego oraz instytucji zajmujących się naborem wniosków:

PUNKT INFORMACYJNY w Departamencie Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie
ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
tel. 81 44 16 750, 0 800 888 776 (Bezpłatna infolinia)
rpo@lubelskie.pl, drpo@lubelskie.pl

PUNKT INFORMACYJNY w filii Urzędu Marszałkowskiego w Chełmie
Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm
tel. 82 56 51 921
chelm@lubelskie.pl, chelm@feu.lubelskie.pl

PUNKT INFORMACYJNY w filii Urzędu Marszałkowskiego w Białej Podlaskiejul. Warszawska 14, 21-500 Biała Podlaska
tel. 83 34 35 844
biala@lubelskie.pl, bialapodlaska@feu.lubelskie.pl

PUNKT INFORMACYJNY w filii Urzędu Marszałkowskiego w Zamościu
ul. Partyzantów 94, 22-400 Zamość
tel. 84 63 80 267
zamosc@lubelskie.pl, zamosc@feu.lubelskie.pl

PUNKT INFORMACYJNY w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (dla przedsiębiorców)
ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin
tel. 81 46 23 831, 81 46 23 812
lawp@lubelskie.pl

PUNKT INFORMACYJNY Sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich
ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
tel. 81 44 16 864, 81 44 16 865, INFOLINIA: 0 800 175 151
kontakt@feu.lubelskie.pl

Projekt UE

 

 

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013